VBA -makro kan deles inn i ord og utmerke seg

Du vil avbryte en VBA -makro som ikke stopper av seg selv? Les her hvordan dette fungerer og hvorfor hver VBA -programmerer kan skje: en endeløs sløyfe er lammet og den tilhørende applikasjonen lammer.

Avbryt VBA -makro

Med en nøkkelkombinasjon kan du umiddelbart avslutte hvilken som helst makro i Word og Excel:

  1. Trykk på tastekombinasjonen [Ctrl – Pause].
  2. Om nødvendig må du holde tastekombinasjonen litt lenger.
  3. Programmet blir deretter stoppet.
  4. Det er best å ta vare på sløyfekonstruksjonen.

Les her hvordan du kan spille inn i Excel og Word Makros.

En grunn til programmene som er suspendert kan være lang sliping.

Årsaker til uendelige løkker i VBA

  • Årsaken er vanligvis en syntaksfeil som sikrer at sløyfen ikke finner noen avkjøringsbetingelse.
  • Så programmet går gjennom de samme kodelinjene igjen og igjen.
  • En annen kilde er logiske feil – for eksempel antar de at en viss celle i Excel mottar en viss verdi og velger denne verdien som en termineringsbetingelse. Imidlertid, hvis verdien aldri er nådd, kjører sløyfen uendelig.
  • I løkker som teller en verdi, kan målverdien være så høy at det tar lang tid å oppnå den.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.