Så Ubuntu gir deg en liste over installerte pakker

Under Ubuntu eller Debian er applikasjoner i pakker med avslutningen *.Deb pakket. Kommandolinjeverktøy som apt-get eller søknaden evne Hjelp med administrasjonen.

Imidlertid, hvis du nå har flere Linux -servere, enten virtuelle eller i ekte maskinvare, oppstår spørsmålet ofte hvilke pakker som er installert. For eksempel kan dette tjene til å produsere den samme konfigurasjonen på en server som på en annen.

Hvordan bestemme listen installerte pakker

Skriv inn følgende kommando på kommandolinjen. Han trenger ikke å bli initiert av sudo -kommandoen fordi spørringen også kan utføre en normal bruker.

DPKG -Få valg

Ofte er de imidlertid bare interessert i en viss del av pakkene. For eksempel leter de etter navnet på et spesifikt program som er relatert til PHP -språket. Om en kombinasjon med Linux -kommandoen grep Kan lett oppnås.

Kommandoen som begrenser listen til alle pakker som «PHP» oppstår, vil da se slik ut:

DPKG-Fåvalg | Grep php

Her er en eksemplarisk utgave av kommandoen

Ubuntu -liste over alle pakker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.