På denne måten genererer de automatiske dataserier som bare inneholder arbeidsdager

Med funksjonen Fyll ut bilen Du kan automatisk ha en liste over kontinuerlige datoverdier generert i Excel automatisk. Vi vil vise deg hvordan du bare kan lage arbeidsdagene fra mandag til fredag, dvs. utelate helgene.

Hvordan få en kontinuerlig liste over arbeidsdager

 1. Skriv en startdato i en celle.
 2. I cellen til høyre for ukedagen for å illustrere datoen for datoen. Bruk for eksempel formelen der = Tekst (A2; «Tttt»), Når datoen er i celle A2.

  I celle B2 skriver du inn en formel som viser ukedagen til datoen for den.

 3. Merk nå disse to cellene og trekk høyre nedre hjørne ned med musen. Cellene i området fylles med datoverdier- den dagen det går en dag videre.
 4. Men det er fortsatt dager i helgen, som du kan se godt i kolonne B.

  Etter å ha fylt bilen, er også lørdager og søndager inkludert på listen.

 5. Klikk på det lille feltet til høyre under området som nettopp er redigert, som er merket i forrige skjermbilde, og det vises en valgmeny.
 6. Velg alternativet der Fyll ut hverdager.

  Dette alternativet får helgene til å forsvinne fra listen.

 7. Nå har datoverdiene forsvunnet det fallet på en lørdag eller søndag og har blitt erstattet med følgende arbeidsdager. Ingenting har endret seg i antall verdier i listen.

  Etter å ha valgt menyalternativet Fyll ut hverdager helgene har forsvunnet.

 8. Hvis du vil gå tilbake til forrige visning, klikker du bare på boksen igjen og velger alternativet Fyll ut dataserien.

Forresten: Alternativt kan du også markere helgene eller fremheve overkjørsler i avtalelister.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.