Mac: Nøkkel Cutel for Registrert varemerke ®

Det er to måter på Mac som du kan legge inn Sign ® for registrert varemerke. Les her hvordan det fungerer.

Skriv inn registrert varemerke

  • Oppbevar [gamle] -knappen og trykk på [R].
  • Alternativt kan du skrive en R i parentes, dvs. (r) og trykk deretter romfeltet eller et tegnsettingsmerke.

I begge tilfeller vises R i en sirkel, som står for et offisielt registrert merke-for eksempel i U.S. Trademark Act.

Med denne snarveien skriver du inn ® på Mac.

Les her hvordan du skriver inn en ™ på Mac, dvs. tegnet et ikke -registrert varemerke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.