Klipp bildet i nivået – så det kan gjøres raskt med Adobe Photoshop

Du vil kutte et nivå i Photoshop? Les her hvordan det fungerer veldig enkelt.

Kutt nivå i Photoshop

  1. Klikk på sletten til høyre i nivålisten som du vil kutte.
  2. Aktiver valgverktøyet. I dette tilfellet velger vi valgrektangelverktøyet med et nøkkeltrykk [M].
  3. trykk på knappen Legg til lagmaske Under laglisten. Du kan se symbolet på den lille sirkelen i et rektangel.
  4. Photoshop legger deretter til en lagmaske i henhold til merkingen.

Etter å ha valgt området, klikker du på ikonet for å legge til en lagmaske.

Hvorfor er det interessant?

  • Hvis du setter sammen en collage fra flere bilder i Photoshop, kan det være lurt å slette overflødige bildedeler for bedre å ordne bildene. Å kutte nivået hjelper her.
  • Med transformasjonsverktøyet i Photoshop kan du bare kutte det komplette bildet, men ikke individuelle nivåer.

Du bør også vite det

  • Les her hvordan du kopierer nivåer fra et bilde til et annet.
  • For å frigjøre objekter på nivåer, er det best å bruke verktøyet Objektvalg Med knappen [W].

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.