Codefree: Slik kjører DVDer fra andre land på DVD -spilleren

Mange DVD -spillere kan låses opp for andre landskoder mens du legger inn visse nøkkelkombinasjoner. Det meste av tiden dette gjøres via skjulte menyfunksjoner eller kombinasjoner av tall som du skriver inn via fjernkontrollen.

Instruksjonene for mange DVD -spillere kommer fra digital DVD (// www.digitalvd.de/)

Merk: Tips cout og digital DVD påtar deg intet ansvar hvis skade på enheten din forårsaker skade på enheten din. Alle endringer i spilleren din gjør deg på egen risiko.

Bytt DVD -spiller fra Philips Codefree

Philips DVD -spiller

I denne artikkelen finner du instruksjoner for å bytte Philips DVD -spiller Codefree. Dette betyr at du med DVD -spilleren din også kan se DVD -filmer som ikke er beregnet på det europeiske markedet.

Philips DVD Q50

Denne DVD -spilleren kan bare byttes til Codefree ved fysisk maskinvarekonvertering. For å gjøre dette, ta kontakt med en spesialforhandler.

Philips DVD620

Den spesielle fjernkontrollen Oneforall 6 (URC 7560) er påkrevd.

 • Trykk på DVD -enhetsknappen (sett fjernkontroll til DVD)
 • Hold magi presset til knappen blinker 2x (knapp blinker – deretter to ganger
 • Skriv inn installasjonskoden (0539)
 • Trykk magi igjen
 • Skriv inn 085
 • Skriv inn kombinasjonen 222 222 005 255
 • Kodeinngangen skal vises på skjermen.
 • Trykk på Play -knappen

Philips DVD 623

Denne DVD -spilleren kan bare byttes til Codefree ved fysisk maskinvarekonvertering. For å gjøre dette, ta kontakt med en spesialforhandler.

Philips DVD640

 • Åpne DVD -spilleren diskonterte
 • Trykk på 0 -knappen fire ganger etter hverandre
 • Skriv inn ønsket landskode (1-6; 0 = Codefree)
 • Lukk diskcladen
 • For å bekrefte, fortsett som følger
 • Åpne DVD -spilleren diskonterte
 • Trykk på skjermknappen
 • Nå skal landskoden være i den andre linjen. Reg x (x = valgt landskode 1-6; 0 = codefree)

Philips DV-700

For å se Philips 700 Super Video CDS (SVCD) til tross for regionalkoden 2, kan du bruke følgende triks.

Vanligvis er SVCD -alternativet bare tilgjengelig på regionkode 1. Knappkombinasjonen for dette er Play, 1, 5, 9, deretter 005 000 156, og spill deretter igjen

Men hvis du ikke alltid vil bytte mellom kode 1 og 2, fordi dette bare fungerer 25 ganger, bruker du følgende kombinasjon:

 • Trykk på Play -knappen
 • Trykk på knappene 1, 5, 9
 • Stryk vises på displayet
 • Skriv inn kombinasjonen 006 000 128 156, og bekreft deretter med lek

Philips DV-730

 • Slå på DVD -spilleren i stasjonen uten DVD
 • Trykk på tastene ‘2’, ‘7’, ‘4’ på fjernkontrollen.
 • Et inngangsfelt vises.
 • Skriv inn en av følgende koder med fjernkontrollen:
  • For landskode 1: 0060001 281 56
  • For landskode 2: 0010001 281 56
  • For landskode 3: 0090001 281 56
  • For landskode 4: 0110001 281 56
 • Trykk på en annen knapp på fjernkontrollen.
 • Displayet skal nå være rød, koden har endret seg ..
 • Dessverre fungerer prosedyren bare 25 ganger.

Philips DV-930

 • Slå på DVD -spilleren i stasjonen uten DVD
 • Trykk på tastene ‘2’, ‘7’, ‘4’ på fjernkontrollen.
 • Et inngangsfelt vises.
 • Skriv inn en av følgende koder med fjernkontrollen:
  • For landskode 1: 0060001 281 56
  • For landskode 2: 0010001 281 56
  • For landskode 3: 0090001 281 56
  • For landskode 4: 0110001 281 56
 • Trykk på en annen knapp på fjernkontrollen.
 • Displayet skal nå være rød, koden har endret seg ..
 • Dessverre fungerer prosedyren bare 25 ganger.

Philips DV-935

 • Slå på DVD -spilleren i stasjonen uten DVD
 • Trykk på tastene ‘2’, ‘7’, ‘4’ på fjernkontrollen.
 • Et inngangsfelt vises.
 • Skriv inn en av følgende koder med fjernkontrollen:
  • For landskode 1: 0060001 281 56
  • For landskode 2: 0010001 281 56
  • For landskode 3: 0090001 281 56
  • For landskode 4: 0110001 281 56
 • Trykk på en annen knapp på fjernkontrollen.
 • Displayet skal nå være rød, koden har endret seg ..
 • Dessverre fungerer prosedyren bare 25 ganger.

En alternativ metode:

 • Slå på DVD -spilleren i stasjonen uten DVD
 • Trykk på «2», «7», «4» -knappene på fjernkontrollen.
 • Et slags inngangsfelt vises.
 • Skriv inn en av følgende koder med fjernkontrollen:
  • For landskode 1: 00500128156
  • For landskode 2: 00200128156
 • Trykk på en annen knapp på fjernkontrollen.
 • Displayet skal nå være rød, koden har endret seg.

Oppmerksomhet, denne prosedyren fungerer bare ca. 25 ganger!

Philips DV-950

Landskode 1:

 • Trykk på ‘Play’ -knappene, ‘1’, ‘5’ og ‘9’ på fjernkontrollen.
 • Et inngangsfelt vises.
 • Skriv inn ‘008000 000 000’ med fjernkontrollen.
 • Trykk på «Play» -knappen på fjernkontrollen.
 • Displayet skal nå være rødt.

Landskode 2:

Gi bare som ovenfor bare kode ‘001000 000 000’

Hvordan bytte Philips DVD 625 Codefree

Dette tipset kommer fra et portugisisk nettsted.

Vellykket testet av oss!

Codefree Switch Philips DVD 625

 • Åpne skuffen til DVD -spilleren.
 • Trykk sakte fjernkontrollen 9 9 9 0
 • Vises på displayet: region 0.

Leseren vår Manfred sendte oss dette tipset.

reklame

Bytt DVD -spilleren fra Aiwa Codefree

I denne artikkelen finner du instruksjoner for å bytte DVD -spillere fra AIWA Codefree. Dette betyr at du med DVD -spilleren din også kan se DVD -filmer som ikke er beregnet på det europeiske markedet.

AIWA HT-DV90

 • Trykk på DVD/CD -knappen og åpne ladingen med «Åpne»
 • Skriv inn følgende tastekombinasjon: C, 2.5.8.0, C
 • Ordet «test mote» vises nå på displayet.
 • Skjermdisplayet skal vise gjeldende landskode
 • Trykk på «Arrow Up» -knappen
 • Kombinasjonen 14 02 (annerledes per spiller) vises. De to siste sifrene tittelen landskoden
 • Trykk på følgende knapper 1.4.0 og X (X står for landskoden; 0 = Codefree)
 • Trykk Enter og returner
 • Når ordet «test mote» vises på skjermen, trykk C
 • Eep clr og eep feil
 • Sett nå en DVD i lasten og trykk Return for å fullføre prosessen.

AIWA HT-DV170

 • Koble spilleren til strøm. Det skal vises av på skjermen
 • Trykk på menyknappen på enheten og hold den
 • Trykk på den øverste menyknappen på enheten og hold den
 • Trykk på OSD -knappen og hold den
 • Trykk nå på strømknappen og oppbevar den til skjermen går ut
 • Hold nå alle knappene til meldingen «Factory» og «Off» vises på displayet.
 • Nå kan du slå på enheten

AIWA XD-DV370

 • Slå på spilleren
 • Trykk på «Pause» -knappen på fjernkontrollen
 • Skriv nå inn nummerkombinasjonen 314159
 • Kodestrengen vises nå på displayet –
 • Tallene 1 – 6 står for den respektive landskoden; 0 for Codefree
 • Bekreft valget med «Pause» -knappen
 • Slå på spilleren og slå den på igjen

AIWA XR-DV370KN

 • Trykk på bruddet og følgende sifre 3.1.4.1.5.9
 • Trykk på 0 for Codefree -knappen
 • Bekreft dette med bruddet og slå av enheten

AIWA XD-DV480

 • Koble enheten og slå den på med fjernkontrollen
 • «Ingen plate» vises på skjermen
 • Trykk på pauseknappene, 8,9,2,6
 • Kode__ strømmer nå på displayet
 • Trykk på 0 -knappen 2x innen 5 sekunder
 • Bekreft dette med en pause og kraft
 • Alternativt:
 • Koble enheten og slå den på med fjernkontrollen
 • «Ingen plate» vises på skjermen
 • Trykk på knappene 3.1.4.1.5.9, brudd

Slå av spilleren og løkker på nytt etter 5 sekunder.

AIWA XD-DW1

 • Slå på spilleren og sett inn en DVD.
 • Åpne lokket, fjern platen.
 • Lukk lokket og trykk «Stopp» umiddelbart.
 • Trykk nå på følgende knapper 8.7.2.0, >> på fjernkontrollen, >>

AIWA XD-DW5

 • Slå på spilleren og sett inn en DVD.
 • Åpne lokket, fjern platen.
 • Lukk lokket og trykk «Stopp» umiddelbart.
 • Trykk nå på følgende knapper 8.7.2.0, >> på fjernkontrollen, >>

AIWA XD-DW7

 • Slå på spilleren og sett inn en DVD.
 • Åpne lokket, fjern platen.
 • Lukk lokket og trykk «Stopp» umiddelbart.
 • Trykk nå på følgende knapper 8.7.2.0, >> på fjernkontrollen, >>

Tevion (ALDI): Switch DVD Player Codefree

I denne artikkelen finner du instruksjoner for å bytte Tevion DVD -spillere fra Aldi Codefree. Dette betyr at du med DVD -spilleren din også kan se DVD -filmer som ikke er beregnet på det europeiske markedet.

Tevion 2001

 • Ta en muligens satt inn DVD ut av stasjonen
 • Trykk på menyknappen
 • Trykk på tastene 1, 6 og 7 One One One One One One One etter den andre
 • Trykk deretter Mute

Da vises teksten «kode 1-6 alle». Spilleren er nå gratis for alle koder.

Tevion 2002

 • Ta en muligens satt inn DVD ut av stasjonen
 • Trykk på menyknappen
 • Trykk nøkler 1, 6, 7
 • Skriv inn ønsket landskode (1-6; 0 = Codefree)

Tevion 2003

 • Trykk på menyknappen
 • Trykk på pilknappen nedenfor
 • Trykk på landskoden mellom 1 og 6 eller 0 for Codefree
 • Trykk på knappene stum, hopp tilbake og hopp fremover
 • Trykk på Mute -knappen igjen
 • Slå av enheten og på igjen

reklame

Bytt DVD -spiller fra Redstar Codefree

I denne artikkelen finner du instruksjoner for å bytte DVD -spillere fra Redstar Codefree. Dette betyr at du med DVD -spilleren din også kan se DVD -filmer som ikke er beregnet på det europeiske markedet.

Redstar 229 a

 • Åpne DVD Player Disc -skuffen
 • Trykk på stoppknappene, 1, 9, 9 og 9 en etter den andre
 • En meny skal nå vises der landskoden (1-6) kan velges eller DVD-spilleren Codefree kan byttes.

Redstar 229 c

 • Åpne DVD Player Disc -skuffen
 • Trykk på knappene 3, 3, 0, 8 og x etter hverandre (x = landskode 1-6, 0 = Codeeefree)

Redstar 229 d

 • Åpne DVD Player Disc -skuffen
 • Trykk på knappene 3, 3, 0, 8 og x etter hverandre (x = landskode 1-6, 0 = Codeeefree)

Redstar 229 DP

 • Åpne DVD Player Disc -skuffen
 • Trykk nøkler 3 3 0 8 0 på fjernkontrollen etter hverandre
 • Bekreft dette med et sentralt press på spillet

Redstar 230

Nøkkelkombinasjonsoppsettet, stopp, <> en meny åpnes der du kan velge landskodene.

Redstar 230e

Redstar 230e Ex Works Codefree.

Bytt DVD -spiller fra Akai Codefree

Akai DVP-1000

 • Trykk på Eject og A-B-tastene når du er slått av
 • Hold knappene og slå på spilleren, skjermen skal nå vise A: 00 D: 12
 • Med «Play» og «Stopp» kan du plassere nummeret bak A på verdien 05
 • Med «hopp» -knappene kan du sette nummeret bak D på regionen fra 01 – 06
 • Lagre innstillingen med «Pause» -knappen
 • Spilleren av og slå på for å fullføre prosessen. 

AKAI DVP-20000

 • Trykk på «Fast fremover» og «Stopp» -knappene når du er slått av og hold dem. Trykk i tillegg den svarte knappen på høyre side under spilleren.
 • Slå på spilleren med «kraft».
 • Så snart «Akai» -logoen vises, kan du gi slipp på nøklene.
 • En tallliste med to kolonner som vises igjen
 • Den andre kolonnen er valgt ved hjelp av «Enter»
 • Velg det andre nummeret med «PFEIL til høyre» -knappen og skriv inn koden 00 for Codefree
 • Bekreft dette med «Enter»
 • Slå av enheten og gi slipp på knappen på nedre side
 • Slå på en enhet.

Akai DVP2500

 • Slå på spilleren og åpne diskladen.
 • Trykk på knappene 8, 9, 2, 6 og x (x = landskode; 0 = codefree) en etter den andre

Akai DVP-4000

 • Trykk på «Dimmer» og «Hopp tilbake» -knappene når du er slått av og hold dem.
 • Slå på spilleren med «kraft».
 • En liste over fire linjer vises på displayet
 • Skriv inn 1999 -kombinasjonen på fjernkontrollen
 • Les på displayet nå: «A-0000 D-04»,
 • Skriv nå inn følgende koder på fjernkontrollen, «00» for landskode 0 (visning: «A-0000 D-00») (Codefree)
 • Trykk «Enter» på fjernkontrollen for bekreftelse
 • Slå av enheten med «Power On/Off». 

Akai Adv8000

 • Slå på spilleren i lasten uten plate
 • Trykk på knappene 8, 9, 2, 6 og x (x = landskode; 0 = codefree) en etter den andre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.